หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
    แปลเอกสารทุกภาษา


แปลเอกสารและรับรองนิติกรณ์
     เอ็น. เจ. คอนซัลท์ แอนด์ ทราเวล ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา ประทับตรารับรองคำแปล และรับรองนิติกรณ์ ผ่านกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตทุกแห่งในประเทศไทย และให้บริการเป็นล่ามในศาลทั่วประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก กองการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ ลาว เวียตนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์ อารบิค เขมร ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลี่ยน ฟินแลนด์ ดัตช์ โปรตุเกส ละติน (ภาษาอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view