หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
        เกี่ยวกับเรา


     N. J. Thai Travel เป็นส่วนหนึ่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เจ. คอนซัลท์ แอนด์ ทราเวล ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551

     ในส่วนบริการการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้น N. J. Thai Travel เริ่มดำเนินการเป็นแลนด์
ของการนำเที่ยวสู่ประเทศ สปป. ลาว ฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง, และหลวงพระบาง ซึ่งมีผู้ให้บริการนำเที่ยวเป็นคนพื้นเมืองประเทศ สปป. ลาว
และขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ประเภทการท่องเที่ยว OUTBOUND สามารถนำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ N. J. Thai Travel ยังเป็นสมาชิกของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agent Associate) เพื่อรับประกันคุณภาพและความรับผิดชอบในธุรกิจบริการการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกท่านที่เดินทางกับ N. J. Thai Travel มีความมั่นใจในความคุ้มค่า และความปลอดภัยในการเดินทางและทรัพย์สินของท่าน ทุกครั้งที่เดินทางไปกับ N. J. Thai Travel

     เราให้บริการด้านทัวร์ต่างประเทศ โดยพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มากมายในทุกเส้นทาง เรามุ่งหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบาย ความประทับใจ ความสนุกสนาน และได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยบริการที่แสนเลิศๆๆๆ ตามที่ตั้งใจ ในวันหยุดพักผ่อน

     สิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ คุณภาพงานบริการระดับมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม และเรามีโปรแกรมทัวร์ที่หลากหลายให้ท่านเลือกเดินทาง เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ ความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ซึ่ง N. J. Thai Travel  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการทุกท่านตามเส้นทางที่ท่านพอใจ ทั้งในทวีปเอเชีย, ยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, แอฟริกา, และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

N. J. Thai Travel ให้บริการ
     * รับจัดทัวร์ และจำหน่ายทัวร์ โดยมีบริการแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศทั่วโลกให้ท่านเลือกมากมาย
     * รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ทั้งแบบส่วนตัว , หมู่คณะ , ทัวร์เพื่อศึกษาดูงาน , จัดทัศนศึกษา , สัมมนา ในต่างประเทศ
     * บริการจองโรงแรม – ที่พัก - รีสอร์ท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
     * บริการจองตั๋วเครื่องบิน ด้วยระบบการสำรองตั๋ว Amadeus ในทุกเส้นทางทั่วโลก
ด้วยราคาย่อมเยา และเป็นตัวแทนจองตั๋วของสายการบิน Low Cost Airline อาทิ นกแอร์, แอร์เอเชีย, Jet Star, Tiger Airway, Scoots, Virgin, Air Greenland เป็นต้น

     * บริการทำประกันการเดินทางเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า, การเดินทางระยะสั้น, หรือเดินทางเป็นกลุ่มคณะ
     * บริการแปลเอกสารทุกภาษาเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า หรือทำนิติกรรมต่างๆ กับชาวต่างชาติ และรับรองนิติกรณ์ผ่านกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานฑูตทุกแห่งในประเทศไทย

ข้อมูลบริษัท
     > ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0433551000405 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
     > ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 51/00596 ออกโดย กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
     > ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0433551000405 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
     > สมาชิกสามัญ ของ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agent Associate (TTAA))
     > สมาชิกตลอดชีพ ของ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (the Translator and Interpreters Association of Thailand) โดย นางวราพร  เทพบรรหาร
     > ระบบสำรองตั๋วอะมาเดอุส ออฟฟิสไอดี QJXTG250

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 129/21 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view