หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

Wow Osakฟ - Takayama 5 วัน 3 คืน โดยแจแปนแอร์ไลน์

Wow Osakฟ - Takayama 5 วัน 3 คืน โดยแจแปนแอร์ไลน์

WOW OSAKA-TAKAYAMA

5 DAYS 3 NIGHTS

                   โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์


N. J. Thai Travel
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ด้วยสายการบิน
แจแปนแอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า - นารา - ทาคายาม่า - เกโระ

- ไหว้พระขอพรกับพ ระใหญ่ไดบุตสึ ชื่อดังของญี่ปุ่น ณ วัดโทไดจิ เมืองนารา
- ชมปราสาททองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ณ วัดคินคะคุจิ
- เที่ยววัดมรดกโลก วัดคิโยมิสึ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
- เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาวาโกะ
- เดินชมเมืองเก่าทาคายาม่า เมืองที่มีกลิ่นอายแห่งเมืองเอโดะในสมัยก่อน
- เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของรถไฟญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังกลางเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ
- อาบน้ำแร่ในแหล่งออนเซ็นชื่อดัง ณ เมืองเกโระ

กำหนดวันเดินทางปี2556
 
                    06 – 10, 13 – 17, 20 – 24 พฤศจิกายน 2556

อัตราค่าบริการ                                                         ราคารวมตั๋วเครื่องบิน       
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่                                                               39,900.- 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                                 36,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม                36,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม             32,900.-
ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                                           6,900.-                   

 


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view