หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

SHOCK OSAKA-TOKYO 5 วัน 3 คืน โดย VN

SHOCK OSAKA-TOKYO 5 วัน 3 คืน โดย VN


SHOCK OSAKA-TOKYO

5 Days 3 Nights (VN)


N. J. Thai Travel
ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ด้วยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า - เกียวโต - นาโงย่า - ชิสึโอกะ - โตเกียว

เกียวโต - นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ฟุชิมิอินาริ  ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และชมป่าไผ่ที่อาราชิยาม่า

นาโงย่า -  เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้า นานาชนิด ย่าน ซาคาเอะ

ชิสึโอกะ -  ขึ้นชมความงามของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ของ  “ ภูเขาไฟฟูจิ ” และ ผ่อนคลายอิริยาบถ กับการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติ  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่โอชิโนะ ฮัคไค

อุทยานฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ  ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน

โตเกียว - ช็อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอาซากุซ่า

กำหนดวันเดินทางปี2556

ตุลาคม            24-28 / 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
พฤศจิกายน      7-11 / 21-25 / 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม     

อัตราค่าบริการ               ราคารวมตั๋วเครื่องบิน        ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่                    28,900.-                        15,900.-
ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ               5,900.-                          5,900.-

ธันวาคม           5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30
อัตราค่าบริการ              ราคารวมตั๋วเครื่องบิน          ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่                    29,900.-                        15,900.-
ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ               5,900.-                          5,900.-

ธันวาคม          26-30
อัตราค่าบริการ               ราคารวมตั๋วเครื่องบิน         ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่                    32,900.-                         15,900.-
ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ               5,900.-                           5,900.-


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view