หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-สาธารณรัฐเช็ค โดยออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-สาธารณรัฐเช็ค โดยออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

NJ Thai Travel นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ค ฮังการี และสโลวัค นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้

เวียนนา  (Vienna)
              เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ

ธรรมชาติที่งดงาม และชมความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองฮอลสตัท อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยุโรป               ตะวันออก

ซาลสเบิร์ก (Salzburg)
                  เมืองแห่งศิลปินเพลงของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่มีชื่อดังก้องโลก และยังใช้ฉากสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ มนต์รักเพลงสวรรค์

ปราค   (Prague)           
                  
เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

บูดาเปสต์   (Budapest)       
              
เมืองหลวงของประเทศฮังการี  ดินแดนแสนงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

บราติสลาวา  (Bratislava)       
         นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค

 

กำหนดการเดินทาง                29 มิถุนายน – 06 ก.ค. 2556                    

                                                    6-13 ก.ค./ 13-20 ก.ค.  / 27 ก.ค.- 03 ส.ค.2556

อัตราค่าเดินทาง          29 มิถุนายน – 06 ก.ค. 2556

                                                            ราคารวมตั๋วเครื่องบิน              ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                            62,900                                     32,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                      5,900                                       5,900

อัตราค่าเดินทาง             6-13 ก.ค. / 13-20 ก.ค.  / 27 ก.ค.- 03 ส.ค 2556

                                                            ราคารวมตั๋วเครื่องบิน              ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                            63,900                                     32,500
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                      5,900                                       5,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view