หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดย Thai Smile

มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดย Thai Smile

กำหนดการเดินทาง           วันที่  20 – 22 กรกฎาคม 2556   ( 3 วัน 2 คืน )

วันแรก           กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม –กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโด้ สแควร์

                    THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว

       นำท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า ซึ่ง “มาเก๊า”  นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกส ได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก อย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"

       จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่น บูชาสวยงามสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัวและนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า 600 ปี องค์เจ้าแม่อยู่ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

       จากนั้นแวะถ่ายรูปปั้น องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึงและภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความ เป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้

       นำท่านชม โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า 

        เยือนย่านการค้าสำคัญเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้น ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมาย

       จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชม เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  มีชื่อเต็มๆ ว่า THE VENETIAN RESORT HOTEL ระดับ 6 ดาว อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของ เอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย”  ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง  มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมี ศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง  สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)

        ที่พัก  Grand Waldo Hotel  หรือเทียบเท่า  

 วันที่สอง         มาเก๊า –จูไห่ – ถนนคู่รัก – หวีนี่- วัดไป๋หลิน – พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ 

        หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองจู่ไห่ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมสัญลักษณ์เมือง      จูไห่ หวี่หนี่  เป็นรูปนางฟ้าถือไข่มุก  ซึ่งยื่นออกไปในทะเล พร้อมทั้งให้ท่านได้เที่ยวชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมหาดที่รัฐบาลจูไห่ได้ ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อน

        จากนั้นนำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เทพเจ้ากวนอู , และเจ้าแม่กวนอิม

        นำท่านเยี่ยมชม โรงงานบัวหิมะ และ โรงงานผ้าไหม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางภูเขาชิหลินในเมืองจูไห่ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่งพร้อมนำท่านชมอลังการโชว์ ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย

        ที่พัก  2000  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม        จูไห่ – ฮ่องกง –  จุดชมวิว ยอดเขาวีคตอเรีย – รีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดกังหัน

         หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง  โดยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา

        จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศ                แบบปิกนิคชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงานพระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

       จากนั้นชมกังหันแห่งโชคลาภที่ โรงงานจิวเวอร์รี่ชื่อดังของฮ่องกง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะ                ขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไป  พร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับสไตล์แปลกและสวยงามในราคาถูกจากโรงงานพร้อมใบรับประกัน

        นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม  Che Kung Temple (車公廟) ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดย กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป ไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง

       จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น

        1. ย่าน จิมซาจุ่ย ช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็น แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence,    

Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น หรือท่านจะนั่งรถไฟใต้ดิน ข้ามฝั่งสู่เกาะฮ่องกงหรือสถานที่อื่นๆ ที่สถานีรถไฟฟ้าจิมซาจุ่ย นอกจากนี้ท่านยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างเกาะฮ่องกงและ แหลมเกาลูน ที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่

      2. ย่าน Temple Street Market ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามตลาด สำหรับผู้ชาย เป็นพื้นที่ขายสินค้าจำพวก

เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ภาพเขียน สินค้าแฮนด์เมด และอาหารอร่อยริมทางอย่างหอยทอดตำรับฮ่องกง รวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ รสชาติดี

      3. ย่าน Ladies’ Market  สถานที่ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า ยีนส์   กระเป๋า รองเท้า ชุดชั้นในสตรี ตุ๊กตา ของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงของที่ระลึกและสิ้นค้าก๊อปปี้แบรนด์ดังจากทั่วโลก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่  สนามบิน Chek Lap Kok

20.45 น.         อำลาฮ่องกง  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG607

22.25 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ..ไปแสนนาน

 อัตราค่าบริการ: ทัวร์ มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

    ผู้ใหญ่                             ท่านละ  22,900.-   บาท 

   เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)     ท่านละ  21,900.-  บาท  (มีเตียง)

   เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)     ท่านละ  20,900.-  บาท  (ไม่มีเตียง)

   พักเดี่ยว                           เพิ่มท่านละ    3,500.-  บาท 

                                                                เดินทางโดยสายการบินไทย
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view