หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทัวร์เมืองเวียงจันทน์ 1 วัน

ทัวร์เมืองเวียงจันทน์ 1 วัน

เที่ยวเมืองเวียงจันทน์ 1 วัน City Tour Vientian 1 Day
เริ่มเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรกของประเทศ

เอ็น. เจ. จะนำท่านชมความงามของพระธาตุหลวง, หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช, ประตูชัย ศิลปกรรมฝรั่งเศส, วัดศรีเมือง, พิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร, ช้อปปิ้งที่ตลาด 450 ปี, ตลาดเช้า และอื่นๆ ไป-กลับ 1 วัน จากเมืองหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรกของประเทศ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view