หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์


ซานฟรานซิสโก – เฟรสโน – ลาสเวกัส – ลอสแองเจลีส  โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) EVAAIR

ซานฟรานซิสโก เมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ ให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศ และเกาะอัลคาทรัส ที่คุมขังนักโทษอเมริกา

เฟรสโน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่ BARSTOW FACTORY OUTLET

ลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง
ออนตาริโอมิลล์ ช้อปปิ้งกับเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ พร้อมแหล่งรวมสินค้าและแหล่งบันเทิงมากมาย

ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนสวนสนุกแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนชื่อดังวอลท์ดิสนีย์, โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ

กำหนดการเดินทาง  วันที่     10-18 มี.ค.56

วันแรก        กรุงเทพฯ-ไทเป-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซ็นเตอร์-ชมวิวบนทวินพีค     
 
09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์  Q1-8
 (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมา แสดงตัวของท่านเอง)

12.20 น. ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 62

17.05 น. เดินทางถึงกรุงไทเป  ประเทศไต้หวัน  ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.50 น. เดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก  โดยสายการบิน  โดยสายการอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 018

                  +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

15.45 น. ถึงเมืองซานฟรานซิสโก (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ซานฟรานซิสโก 
เมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม Crowne Plaza Union City Hotel, San Francisco  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง  ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าว สะพานโกลเด้นเกท– เกาะอัลคาทัส- เฟรสโน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส เกาะที่เคยเป็นที่คุมขัง นักโทษอเมริกาในอดีต และชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ
สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางจากซานฟรานซิสโกสู่ เมืองเฟรสโน  เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดอาคารสูงสุด   เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่  ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/ นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมอง เฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม     ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง แล้วนำท่านเข้าพักโรงแรม Radisson Fresno Hotel, Fresno หรือระดับเทียบเท่า


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view