หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน

ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน
                                               ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน
                       ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือในอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ
                           ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น และการแสดงการตันขนแกะที่โคอาล่าปาร์ค
                  เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมชิมกุ้งมังกร
                                               และชมบรรยากาศของเหมืองทองโบราณ

                                                          โดยสายการบินไทย (TG)

           นครซิดนีย์      เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอ
                                เปร่าเฮ้าส์ด้วยการล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ ซึ่งถือเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเมือง
                                ให้ท่านชมเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ชมโคอาล่าและจิงโจ้แสน
                                น่ารัก และบรรยากาศงดงามของเทอกเขาบลูเม้าท์เท่นและนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่
                                ล่าสุดของที่นี่
            เมลเบิร์น       เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ชมอาคารรัฐสภา ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย สวนขนาด
                                ให่ที่ขึ้นชื่อของเมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยามพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะ
                                ฟิลลิป พร้อมให้ท่านชิมกุ้งมังกรเลิศรส ชมบรรยากาศแบบโบราณสมัยของยุคขุดทอง
                                ที่เมืองบัลลารัต และมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจากย่านถนนคนเดินหรือ
                                วอร์คกิ้งสตรีท

                            กำหนดการเดินทางเทศกาลสงกรานต์  12-17 เมษายน 2556

วันแรก กรุงเทพฯ

16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D 7-12 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ

19.20 น.
เหิรฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ

07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์ Koala Park นำชมสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมเบท ฯลฯ และนำท่านชม การสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ พร้อมกับการแสดงการขว้างบูมเมอแรงแบบอะบอริจิ้น

กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railride เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับซิดนีย์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Travelodge Hotel, Sydney  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-เมลเบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชม นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ นำท่านชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด และยังเป็นที่จัดงานปาร์ตี้ต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล อาทิ คริสต์มาส หรือปีใหม่ และท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่งชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์บริเวณริมอ่าวซิดนีย์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบ เล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์  จากนั้นหากมีเวลานำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองหรือซิตี้เซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์  มายเออร์  ซิดนีย์เซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลอกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบำรุงผิวชื่อดังของออสเตรเลีย  อาทิ  เดวิดโจนส์  ร็อกซี่  บิลลาบ็อง  ควิกซิลเวอร์  ริบเคิร์ล และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ

22.05 น. เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินในประเทศ

23.40 น. เดินทางถึงนครเมลเบิร์น ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel , Melbourne  หรือเทียบเท่าดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์


     


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view