หน้าแรก แพ็คเกจ ข้อมูลก่อนเดินทาง การจองและชำระเงิน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น

ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น                                               ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น
                                     ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด
                                     ชมบลูเม้าท์เท่น และนั่งรถรางและการแสดงตัดขนแกะ
                                                         โดยสายการบินไทย (TG)
 
        NJ Thai Travel ขอนำท่านเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งความฝัน ชมนครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย (TG) และนำท่านท่องเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย นครซิดนีย์ นำท่านล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์  ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง ชมการตัดขนแกะ รับประทานอาหารแบบบาร์บีคิว ชมความงดงามของวนอุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ พร้อมให้ท่านนั่งรถไฟรางเดียวที่ชันที่สุดในโลก พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจ

                                         กำหนดการเดินทาง   11 - 15 เมษายน 2556

วันแรก กรุงเทพฯ

16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  D7-12  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ

19.20 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

วันที่สอง

ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว

07.20 น.

เดินทางถึงนคร ซิดนีย์  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านชมรอบนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน

กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอดเร่อขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลำล่องเรือสู่จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคา  เป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบ เล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์ -  อิสระเต็มวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นอิสระเต็มวันให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์หรือแพดดี้มาร์เก็ต ที่มีสินค้ามากมายทั้งของสดและของชำ รวมถึงเสื้อผ้าและสินค้าที่ระลึกและช็อกโกแล็ตต่างๆ ในราคาย่อมเยา หรือช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ท่านอาจนั่งรถโมโนเรลที่วิ่งอยู่รอบเมืองหรือรถแทรมใจกลางเมืองที่มีสถานีอยู่ทั่วไป อิสระเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สวนสัตว์ทารองกา (Taronga Zoo) อยู่ในเขตซิดนีย์เหนือสวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  หรือเที่ยวชมซิดนีย์อะควาเรี่ยมและเดินเล่นย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ เป็นต้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์-ScenicRailwa &   Cableway-ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่าปาร์ค นำชมสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก  อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ชมการให้อาหารและสนุกสนานกับการถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ รวมทั้งชม การสาธิตการตัดขนแกะพันธุ์ต่างๆ และการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railride เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Travelodge Hotel  หรือเทียบเท่า


ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์


     


QR CODE

  Copyright 2005-2013 www.njthaitravel.com All rights reserved.
view